banner-image

Deze cursussen worden in samenspraak met de klant samengesteld. Zo kan de klant bvb zijn gewenste cursus samenstellen aan de hand van de in houdsopgaves van de hierboven vermelde cursussen, of kan hij specifieke wensen hebben zoals bvb

CertITinera zal dan een vrijblijvend inhoudelijk en financieel voorstel doen aan de klant.

Voor meer inlichtingen gelieve u te wenden tot: